Start Dialoog

Dialoog begeleiding in het onderwijs voor teams

Ik help onderwijsorganisaties om de arbeidsrelaties te versterken door middel van de systemische dialoog als begeleidingsmethode. Hierbij maak ik gebruik van de universele principes van systemisch werken met familie- en organisatieopstellingen. 

Beter werken in teamverband

Waarbij kan dialoog begeleiding helpen in jouw organisatie?

Het groeiende belang van een sterke team

Onderwijsorganisaties staan de komende tijd voor grote uitdagingen en zullen steeds meer moeten nadenken over het doorvoeren van samenhangende en duurzame veranderingen en vernieuwingen.

Zo is er een groot lerarentekort en heeft onderwijsland structureel te kampen met hoge werkdruk en burn-out. Tegelijkertijd zijn onderwijsorganisaties structureel bezig met (grootschalige) curriculumvernieuwingen.

Kortom, er gebeurt veel in onderwijsland en er wordt veel gevraagd van onderwijsprofessionals.  

Van onderwijsorganisaties wordt verwacht dat zij zich aan deze veranderende omstandigheden aanpassen. Het werken in teamverband wordt hiermee steeds belangrijker. Transparantie, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid, vertrouwensrelaties en gedeelde ervaringen zijn in de toekomst dan ook steeds belangrijkere teameigenschappen.

Obstakels waarover teams struikelen

Toch lopen veel onderwijsorganisaties en teams op dit gebied tegen allerlei uitdagingen, belemmeringen en beperkingen aan. Veel teams, mogelijk ook jouw team, struikelen over minimaal één van de onderstaande obstakels: 

  • Eenzaamheid: teamleden voelen zich niet altijd veilig genoeg om aan te geven waar ze in de praktijk tegenaan lopen en wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Ze ervaren weinig ruimte om hun gevoelens en behoeften te delen en trekken zich steeds meer terug. 
  • Gebrek aan samenhorigheidsgevoel: het team voelt als los zand. Teamleden werken op hun ‘eigen eilandje’, terwijl de focus steeds meer ligt op (multidisciplinaire) samenwerking.
  • Verharding: teamleden staan lijn tegenover elkaar en zijn niet (meer) bereid om de eigen opvattingen en houding te relativeren en openlijk andere opvattingen en ideeën te ontvangen. Er ontstaat een roddelcultuur en soms zelfs een arbeidsconflict. 

Door deze obstakels komen veranderingen en vernieuwingen niet alleen moeilijk van de grond, maar kan dit zelfs tot langdurig personeelsuitval en een ongewenst personeelsverloop leiden.

De oplossing?

Door middel van de systemische dialoog ontstaat er een veilige en open organisatiecultuur en komen de diepere oorzaken van de obstakels binnen teams aan het licht.

Wat is het resultaat van goede dialoogbegeleiding?

Door middel van de systemische dialoog ontstaat er een veilige en open organisatiecultuur en komen de diepere oorzaken van de obstakels binnen teams aan het licht. Er ontstaat meer verbinding, harmonie en groei op de werkvloer.

De dialoog is daarom niet alleen een gespreksmethode, maar ook de bewuste intentie om je open te stellen voor een ontmoeting met jezelf en de ander. Een manier om op een diep niveau te luisteren en zien, samen op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke deler en met elkaar na te denken over samenhangende en duurzame veranderingen en vernieuwingen.

De systemische dialoog creëert…

Verbinding

Er ontstaat ruimte voor open gesprekken en kwetsbaarheid. Met behulp van de systemische dialoog worden geïnternaliseerde patronen en (team)behoeften makkelijker zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en versterken we de relaties en de samenwerking op de werkvloer. 

Harmonie 

Teamleden kunnen hun ideeën en uitgangspunten openlijk met elkaar uitwisselen. Ook kunnen teamleden hun vooronderstellingen onderzoeken en van elkaar blijven leren, zodat zij een gefundeerde waarde-afweging kunnen maken en komen makkelijker tot een gemeenschappelijke deler. 

Groei

Niet alle kennis binnen organisaties is zichtbaar. Door middel van de systemische dialoog komt onzichtbare kennis aan de oppervlakte, waardoor we van elkaar kunnen leren én daar waar nodig elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Dit komt niet alleen ten goede aan de samenwerking, maar ook aan de onderwijskwaliteit. 

“Dilek is één van die uitzonderlijke en geweldige collega’s met wie ik het genoegen heb gehad om samen te mogen werken. Ze heeft een gave om de juiste dingen op het juiste moment in de juiste context te plaatsen. Een geweldige trainer en collega, die ik ten zeerste aanbeveel.”

– Kees Buijtelaar
Directeur van het Bindelmeer College, onderdeel van stichting ZAAM
Start Dialoog in het Team

Werkwijze

Stap 1. Kennismakingsgesprek

We beginnen met een vrijblijvend online kennismakingsgesprek en intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een online vragenlijst in en plan je een afspraak. In de vragenlijst geef je meer achtergrondinformatie met betrekking tot de coachvraag.

Tijdens het intakegesprek gaan we hier dieper op in en onderzoeken we of én hoe ik jou en je team verder kan helpen. Indien gewenst kan er nog een vervolgafspraak op locatie worden gepland.

Voelt een samenwerking goed voor ons beiden? Dan gaan we over op stap 2. 

Stap 2. Maatgesneden begeleidingstraject

We hebben besloten op met elkaar samen te werken. De komende tijd zal ik jou en je team voor een langere periode begeleiden.

Afhankelijk van de coachvraag wordt een maatgesneden begeleidingstraject ontworpen. Hierbij worden leidinggevenden ook individueel gecoacht.

Stap 3. Rapportage

Aan het einde van het begeleidingstraject ontvangen jullie een rapportage met aanbevelingen. Ook ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname. 

Over Dilek

De systemische dialoog speelt een centrale rol in mijn leven. Zo zet ik haar in om mezelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen door mijn denken en handelen te bevragen. Destructieve patronen om te zetten in constructieve patronen.

Hierbij laat ik mij tot op de dag van vandaag ondersteunen door gekwalificeerde coaches. Dit heeft ertoe geleidt dat ik vooral na mijn burn-out een enorme persoonlijke groei heb doorgemaakt en mij op een dieper niveau verbonden voel met mezelf en met mijn omgeving. 

Daarnaast ga ik graag in dialoog met mensen die een andere kijk hebben op zaken dan ik, met als doel van elkaar te leren.

In het onderwijs zet ik haar al jaren bewust in om (maatschappelijke) vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te belichten en studenten en collega’s te begeleiden naar een diepere verbinding met zichzelf en hun omgeving. Om dit zo goed mogelijk te kunnen blijven doen, blijf ik mezelf ontwikkelen. 

“Dilek creëert als gespreksleider een veilige en open sfeer en goede balans.”

– Stéphanie Mellink
Docent Wiskunde

Investering

Start Dialoog in het Team

De investering is afhankelijk van de hulpvraag. Vastgesteld aan de hand van het online vragenformulier en intakegesprek.

Lezingen en workshops

De investering is afhankelijk van hulpvraag. Vastgesteld aan de hand van het online vragenformulier en intakegesprek.

Wil jij ook de dialoog aangaan?