Over Dilek Şemur

Ik ben Dilek Șemur. Gediplomeerd organisatiesocioloog (MSc), docent en coach bij Hogeschool Inholland én eigenaar van Start Dialoog.

Met mijn expertise help ik professionals binnen onderwijsorganisaties de arbeidsrelaties op de werkvloer te versterken.

Gebruikmakend van systemische dialoog als begeleidingsmethode, help ik professionals en teams tot de kern van de zaak te komen. Hierdoor kunnen samenhangende en duurzame veranderingen en vernieuwingen in gang gezet worden en doorgevoerd worden. 

Mijn missie

Waarom de dialoog?

Het menselijk gedrag en daaruit voortvloeiend het functioneren van samenlevingen hebben mij altijd geïnspireerd. Op jonge leeftijd voerde ik al vaak gesprekken rondom grote en complexe levens- en maatschappelijke vraagstukken, zoals:

 • Wanneer doen we ‘het goede’?
 • Wie bepaalt wat ‘het goede’ is?
 • Wat beweegt mensen en wat zijn de gevolgen hiervan voor het individu en haar (in)directe omgeving?

Tijdens de lerarenopleiding Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam werd mij duidelijk dat de antwoorden op deze vraagstukken niet simpel en eenduidig zijn en dat menselijke keuzes eerder een uitkomst zijn van geïnternaliseerde patronen en waarde-afwegingen.

Ik realiseerde me hoe complex de sociale realiteit is en hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven ontmoeten in de nuance. Deze eyeopener heeft mij gevormd, als mens én als professional.

Het is dan ook mijn missie om ‘het grijze gebied te blijven verkennen’ en een open gesprek met andersdenkenden te stimuleren. In de klas, binnen en tussen organisaties én de samenleving.

Alleen door de complexiteit van de sociale realiteit te erkennen en het samenbrengen van alles wat anders is, kan er een samenhangend geheel ontstaan.

Bakken ervaring

Achtergrond

Expert met een visie

Door mijn kwalificaties en jarenlange onderwijservaring heb ik goed zicht op de dilemma’s en uitdagingen binnen de onderwijspraktijk. Mijn omgeving beschrijft mij dan ook als ‘een expert binnen het onderwijsveld met een duidelijke visie’.

Mijn kennis en ervaring beperkt zich hierbij niet tot het klaslokaal. Naast mijn ervaringen als docente en mentor heb ik jarenlang docenten (in opleiding) begeleid en getraind.

Zo was ik als schoolopleider hoofdverantwoordelijk voor het coördineren van de opleidingsschool, waarbij ik intensief heb samengewerkt met andere schoolopleiders en instituutsopleiders. Ook ben ik jarenlang lid geweest van de medezeggenschapsraad.

Op dit moment lever ik vanuit mijn expertise als organisatiesocioloog een bijdrage aan het project Vitaal InHolland, waarbij ik mij vooral bezighoud met werkdruk(reductie). 

Opleidingen & Ervaring

 • Organisatiesocioloog (MSc)
 • Docent bij Hogeschool InHolland
 • Intervisor en assessor
 • Schoolopleider, werkplekbegeleider en beeldcoach
 • Systemisch teamtrainer en -coach

Onderzoek

Gespecialiseerd in werkdrukreductie in het onderwijs. Onderzoek gedaan naar: 

 • Bureaucratie en werkdruk(beleving) in het onderwijs
 • Teamautonomie en werkdruk (beleving) in het onderwijs (en hoe deze relatie wordt beïnvloed door professioneel kapitaal)
 • Curriculumvernieuwing en werkdruk (beleving) in het onderwijs 

“Dilek is één van de puurste mensen die ik ken. Ze ziet het hele plaatje en ziet mensen écht voor wie ze zijn. Haar kracht is om mensen in hun kracht te zetten en om te verbinden.

Door Dilek heb ik geleerd om écht naar mezelf te luisteren en om kritisch te kijken naar de wereld. Vragen te stellen en niet zomaar mee te gaan met de stromingen van anderen.

Dilek zorgt voor een veilige setting waardoor het makkelijk is om je open te stellen en inspireert mensen om haar heen door te zijn wie ze is en heeft veel kennis en ervaring die ze met veel liefde deelt. Dit gebeurt op een hele natuurlijke en fijne manier, omdat alles recht uit haar hart komt.”

– Daniëlla de Campos | Docent Engels, Huygens College

Alles bespreekbaar maken

Hoe ik de dialoog inzet

Organisaties & Teams

Op het niveau van organisaties zet ik de systemische dialoog in om dilemma’s en uitdagingen binnen de beroepspraktijk bespreekbaar te maken. Zo stimuleer ik teams om samen tot innovatieve oplossingen te komen.

In deze tijd, waarin de wereld van werk snel verandert door allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, doen zich nieuwe en complexe problemen voor die vragen om goed doordachte en doorvoelde oplossingen.

Door de toenemende snelheid en onvoorspelbaarheid van deze ontwikkelingen staan organisaties voor grote uitdagingen en moeten zij steeds meer nadenken over (grootschalige) veranderingen en vernieuwingen.

Tijdens mijn studie Organisatiesociologie aan de Erasmus Universiteit werd mij duidelijk hoe bepalend constructieve arbeidsrelaties en samenwerkingen zijn voor het slagen van deze veranderingen en vernieuwingen.

Vanuit mijn helikopterblik en expertise als organisatiesocioloog (MSc) begeleid ik schoolorganisaties dan ook naar een open organisatiecultuur.

Want alleen dan kan er toegewerkt worden naar samenhangende en duurzame veranderingen en vernieuwingen, zoals curriculumvernieuwing en werkdrukreductie of het doorvoeren van een nieuwe organisatiestructuur, zoals zelfsturende teams.

Onderwijs

Tijdens mijn lessen stimuleer ik de systemische dialoog door controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.

Denk hierbij aan actuele maatschappelijke vraagstukken en ook aan lastige situaties die zich voordoen in de beroepspraktijk van toekomstige beroepsprofessionals. Gewenst dan wel ongewenst kom je uit bij ethische kwesties en morele dilemma’s.

Ik vind het dan ook belangrijk dat studenten in gesprek gaan over deze kwesties en dilemma’s en elkaar blijven ontmoeten in nuance.

Hiernaast zet ik de systemische dialoog in bij de studieloopbaanbegeleiding van mijn mentorstudenten. 

Mijn kennis en expertise rondom dialoogbegeleiding in de klas, deel ik met collega’s door middel van docententrainingen en workshops. Hierbij werk ik regelmatig samen met externen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam. 

De systematische dialoog

Mijn filosofie

Ik werk vanuit de filosofie dat personen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn en dat alles elkaar beïnvloedt.

Hierbij gebruik ik de systemische dialoog als begeleidingsmethode. Door systemisch te werken krijg je inzicht in het krachtenveld waar je als persoon en/of als team deel van uitmaakt en wat de (mogelijke) gevolgen hiervan zijn voor jezelf én je omgeving. Denk hierbij aan een familie, een team en/of organisatie en de samenleving waarvan je deel uitmaakt.

Vervolgens kunnen bewust samenhangende en duurzame veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd worden. 

Wil jij ook de dialoog aangaan?